Slide COACHING CREATIVES buro ontward vragen? info@ontward.com

DORP MARKETING

Buro ONTWARD maakt de intrinsieke ‘eigen’ kwaliteit & identiteit van een dorp of stad zichtbaar.

De spelregels voor goede dorpsmarketing zijn als volgt;
1. Mensen (dorpelingen) moeten zichzelf kunnen herkennen.
2. ‘Het gevoel van eigenheid’ staat voorop.
3. Dorpmarketing moet actueel en origineel zijn.
4. Dorpmarketing moet ontstaan of groeien uit iets ‘wat er al is’. 
5. Werken met of dorpse ambassadeurs die de campagne ondersteunen en uitdragen zijn essentieel voor het welslagen van een dorpsmarketing campagne.
6. Juiste omgang met de elementen trots, onzekerheid en schaamte is geboden!
7. Een langetermijnvisie is essentieel, een langdurige campagneperiode ook.

AFSPRAAK

CREATIVE MARKETING

Dorpsmarketing

‘Inwoners van dorpen zijn over het algemeen gelukkiger dan die van steden. Gemiddeld is 87 procent van de Nederlandse bevolking gelukkig. In steden ligt dat percentage op 85 en in niet-stedelijke gemeenten iets hoger: 89 procent.
(bron: Atlas der Gemeenten)

Is stedelijk geluk te verruilen voor dorps geluk?

Willen we eigenlijk niet allemaal opgaan in het grotere geheel, onderdeel uitmaken van iets groters? Is dat waar dorpsmarketing over gaat? Vergelijken, herkennen, het onderstrepen van het eigene en je dan beter voelen dan de ander.

Stedelingen kunnen vaak niet genoeg benadrukken dat hun stad toch wel het beste, mooiste (of hipste) van het land is. Dorpelingen hebben daar meestal niet zo’n last van. Een stedeling ga je niet overtuigen van de kwaliteit van het dorp. Een dorpsjongen zal altijd de stad opzoeken als hij in contact wil staan met een grotere buitenwereld.

Anton Corbijn; Ik ben een dorpsjongen en Amsterdam was voor mij altijd de grote stad.

De onderliggende spanning en dynamiek is universeel. Maar steden en dorpen onderling voeren een andere, vaak politieke strijd. En in die strijd kan dorpsmarketing een grote rol spelen. Die rol betekent niets anders dan de eigen kaarten goed kennen en weten wanneer je de troefkaart moet spelen.

Een voorbeeld uit het oosten van Nederland.

Hengelo loopt leeg en Enschede maakt als stad een enorme groei door.
Hoe werkt dat toch? Het zal toch niet de campagne van stad Enschede liggen? (Enschede, stad van nu). Citaat; ‘In 2020 wil Enschede in Nederland bekend staan als het grootstedelijk hart van Oost-Nederland met kennis, talent en ondernemingsgeest. Een stad die zich kenmerkt door jeugdig elan en een sportief en creatief leefklimaat. Een ondernemende kennisstad die grenzen verlegt’.

Aan Amsterdam kunnen we zien wat er gebeurt als succes doorslaat naar de andere kant. Amsterdam is nu even slachtoffer van eigen succes. Amsterdam Marketing heeft een enorme stempel gedrukt op Amsterdam. Zij hebben de poorten van de stad open gezet (en Airbnb deed de rest).

Maar wat doe je als je burgemeester bent van een dorp in Nederland dat leegloopt?

City (of dorps-) marketing werkt alleen als het vanuit een intrinsieke ‘eigen’ kwaliteit of identiteit wordt benaderd. City (of dorps-) marketeers moeten ‘van binnen uit’ werken en dorpelingen of stedelingen niets opleggen. Er treft je een heleboel hoon als je dat niet snapt en er zijn veel voorbeelden en onderzoeken die het onderschrijven.

De spelregels voor goede Dorp marketing zijn dus als volgt;

1. Mensen moeten zichzelf kunnen herkennen. Als je ‘het gevoel van eigenheid’ vindt en vervolgens benadrukt, dan heb je een basis voor een goede campagne.
2. Dorpsmarketing moet actueel en origineel zijn, anders herkennen dorpelingen of stedelingen zichzelf niet. Oubollig of te politieke statements zijn uit den boze.
3. Dorpsmarketing moeten ontstaan of groeien uit iets ‘wat er al is’. Sec cosmetische oplossingen en ideeën werken niet of slechts tijdelijk.
4. Werken met dorpse ambassadeurs die de campagne ondersteunen en uitdragen zijn essentieel voor het welslagen van een city (of dorps-) campagne
5. Juiste omgang met de elementen trots, onzekerheid en schaamte is geboden!
6. Een langetermijnvisie en een lange duur van campagne zijn essentieel.

Buro ONTWARD helpt met het in kaart brengen van de intrinsieke ‘eigen’ kwaliteit & identiteit. Bel Edward voor meer informatie of een kennismakingsgesprek op 06 4176 092  of mail info@ontward.com

back to top