This template is empty

Kijken naar schaduwen ligt misschien niet erg voor de hand. Waarom zou je je iets van een schaduw aantrekken, anders dan wanneer je een kind bent en plotseling voor het eerst je eigen donkere tegenhanger, je schaduw en evenbeeld, voor je op straat ziet?

Schaduwen zijn beeldbepalend. Ze zorgen ervoor dat hetgeen we zien een bepaalde diepte heeft en dat we daardoor structuren, vormen, materialen en ook mensen herkennen. Zonder schaduwen zweven we, voor ons oog althans, in een ruimte zonder diepte en raken we zelfs de grond niet. Het is onze schaduw die ervoor zorgt dat we de aarde raken. Dat we diepte kunnen inschatten, dat we onze eigen ledematen ervaren als ronde vormen. Dat we rimpels zien in ons gezicht, om maar iets te noemen.

Onze schaduwrijke wereld brengt ons in balans met de tegenhanger licht. Ik zou hier een pleidooi kunnen houden voor het licht, maar ik ben door de jaren heen minder geraakt door de impact van licht dan van schaduw.

Dit Licht & Schaduw Boek is ontstaan vanuit de behoefte om dat specifieke gedeelte visuele informatie dat bestaat uit schaduw niet zomaar weg te zetten als 'donker'. Om schaduwen te differentiëren. Wat zien we eigenlijk? Waar kijken we naar? Wat is bij deze schaduw de bron, wat zien we als we deze schaduw isoleren uit ons blikveld, wissen of weglaten?